• SZKOLENIE

  pt. KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE JAKO WARUNEK KORZYSTANIA

  Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

  Najlepsze szkolenie, w którym wzięłam udział.

  Świetnie przygotowana prowadząca i przystępnie przedstawione informacje nt. Karty Praw Podstawowych UE, dziękuję!

   (listopad 2023, uczestniczka szkolenia pt. Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy euroopejskich,

  komentarz z ankiet ewaluacyjnych)

 • SZKOLENIE

  pt. KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE JAKO WARUNEK KORZYSTANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

  Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy uczestników/-czek związanej z zagadnieniami dotyczącymi Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w projektach współfinansowanych z funduszy.

  Wnioskodawcy realizujący projekty finansowane z funduszy europejskich zobowiązani są do poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE.

  Zapisy na 4 dni szkolenia: Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich - Poznań, Warszawa, Wrocław. Prowadzenie: Iwona Janicka - kliknij link zapisz się

  Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/Ikw2024-IJ

   

  Szkolenie rekomendowane potencjalnym wnioskodawcom, przedstawicielom/-kom podmiotów już realizujących projekty finansowanych z funduszy UE, także członkiniom/członkom Komisji Oceny Projektów, komitetów monitorujących oraz osobom zainteresowanym czuwaniem nad prawidłowością realizacji projektów finansowanych z funduszy UE.

   

  Zagadnienia omawiane podczas szkolenia [LINK]

   

   

 • WAŻNE

  Każdej osobie, która zapisze się na szkolenie do 24 stycznia (środa) do godz. 12:00 przysługuje wsparcie poszkoleniowe w formie 2h indywidualnych konsultacji do wykorzystania on-line.

 • Dodatkowe informacje i cena:

  Dodatkowo dla osób, które nie znają specyfiki Funduszy UE na lata 2021-2027 lub czują się jeszcze niepewnie w tematyce funduszy zaplanowano szkolenie wprowadzające, które każdorazowo odbędzie się w dzień poprzedzający szkolenie nt. Karty.

   

  Szkolenie będzie zatem do wyboru dwu- lub jednodniowe, tj.:

  Pierwszy dzień. Szkolenie pt. Fundusze UE na lata 2021-2027 (wprowadzenie) - kluczowe rozporządzenia, Umowa Partnerstwa, struktura programów krajowych i regionalnych, zasady horyzontalne i warunki podstawowe, Kodeks Partnerstwa, Instrumenty terytorialne, w tym Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

  (6h dydaktycznych, w godz. 10:00-16:00)


  Drugi dzień. Szkolenie pt. Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich 

  (6h dydaktycznych, w godz. 10:00-16:00)

   

   

  Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/Ikw2024-IJ

   

  Warunki udziału:

  1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie i stanowi formę umowy pomiędzy stronami.
  2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto Genius Loci Iwona Janicka:
   mBank nr 75 1140 2017 0000 4402 0226 2406
  3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

  Lokalizacje i terminy:

  Szkolenia zaplanowano w następujących terminach i miastach:

  • WROCŁAW. 5-6 marca 2024 r. (wtorek/środa). Szkolenie pt. Fundusze UE na lata 2021-2027 oraz szkolenie pt. Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich
  • WROCŁAW. 6 marca 2024 r. (środa). Szkolenie pt. Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich 
  • POZNAŃ. 28-29 marca 2024 r. (czwartek/piątek). Szkolenie pt. Fundusze UE na lata 2021-2027 oraz szkolenie pt. Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich
  • POZNAŃ. 29 marca 2024 r. (piątek). Szkolenie pt. Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich

   Dokładna lokalizacja szkolenia zostanie przesłana osobom, które dokonają zapisu nie później aniżeli 7 dni przed datą szkolenia.

   

  Cena udziału w szkoleniu nt. Karty Praw Podstawowych UE wynosi 795 zł na osobę.

  W przypadku zgłoszenia się na udział na 2 dni szkoleń opłata za udział wynosi 1.090 zł za osobę.

   

  Cena obejmuje udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały, długopis, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Cena nie uwzględnia kosztów zakwaterowania, dojazdu ani parkingu (jeśli dotyczy).

 • Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechnięta kobieta w długich włosach

  Wsparcie eksperckie - spotkanie online

  Potrzebujesz wsparcia eksperckiego?

  Umów się na spotkanie już dziś!

   

  Rezerwacja terminu i godziny spotkania odbywa się za pomocą aplikacji Zencal. Wybierz preferowany dzień i godzinę spotkania, a link do spotkania (ZOOM, Google Meet) wygeneruje się automatycznie i przyjdzie zwrotnie na Twój adres e-mail.

   

  Umówione spotkanie można dodać do swojego kalendarza Google ;)  

   

  Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechnięta kobieta w długich włosach

  Wsparcie eksperckie - spotkanie online

  Spotkania są odpłatne.

   

  Wystawiam faktury.

  Po opłaceniu usługi faktura zostanie wysłana na podany adres e-mail. Jeśli potrzebujesz faktury - wystarczy, że wprowadzisz dane podczas zapisywania się.

   

  Jeśli chcielibyście Państwo, abym usługę wsparcia realizowała nieodpłatnie dla Waszych klientów - chętnie przedstawię ofertę współpracy dla Państwa podmiotu (urzędu, organizacji, firmy).