• IWONA JANICKA - DOŚWIADCZENIE

  If you can dream it, you can do it - Walt Disney

 • Iwona Janicka - doświadczenie

  rozwój lokalny i regionalny | Unia Europejska | edukacja | polityka | różnorodność | prawa podstawowe | prawa człowieka | prawa kobiet | aktywność lokalna | partnerstwo | organizacje pozarządowe | społeczeństwo obywatelskie | zrównoważony rozwój |

 • Obywatelska Kontrola Wyborów

  Koordynatorka Obywatelskiej Kontroli Wyborów w Wielkopolsce przy okazji wyborów parlamentarnych (2023)

  broken image

  Z ramienia Komitetu Obrony Demokracji zaangażowana byłam w Obywatelską Kontrolę Wyborów, którą z powodzeniem koordynowałam w Wielkopolsce angażując blisko 2 tys. społecznych obserwatorów/-ek przy okazji wyborów parlamentarnych 2023.

   

  Ponadto wiele osób podjęło się roli członka/członkimi komisji wyborczej oraz funkcji męża zaufania (lub tzw. "damy zaufania").

   

  (Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl)

   

  👉Więcej o OKW: www.okw.info.pl

 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)

  Koordynatorka Programu Rzecznictwa Funduszowego, Sieci OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich (do 04.2023)

  Członkini zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (2017-2022)

  broken image

  OFOP - niezależna i największa w Polsce ponadbranżowa federacja organizacji pozarządowych (zał. w 2003 r.).

   

  OFOP tworzą zarówno związki regionalne, tematyczne, duże ogólnopolskie organizacje, ale też liczne małe, działające lokalnie stowarzyszenia i fundacje. Łącznie zrzesza ponad 1.100 organizacji w Polsce oraz dodatkowo 16 tys. jednostek ochotniczych straży pożarnych.

  Federacja ma reprezentantów w różnych radach, zespołach eksperckich i konsultacyjnych oraz ciałach dialogu, a także komitetach monitorujących fundusze europejskie. OFOP aktywnie udziela się w budowanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego i wpływaniu na kształt polityk publicznych, prowadzi działania także na poziomie międzynarodowym w ramach europejskich sieci organizacji poprzez m.in. European Civic Forum.

   

  OFOP jest organizatorem Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) największego i najstarszego święta działających społecznie osób i organizacji.

   

  W latach 2017-2022 pełniłam funkcję członkini Zarządu OFOP.

  Z chwilą wyłonienia Karoliny Dreszer-Smalec na funkcję Prezes Zarządu w grudniu 2020 r. podjęłam się koordynacji Programu Europejskiego OFOP i zainicjowałam działanie Sieci OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich, która na koniec 2022 r. liczyła już ponad 300 osób reprezentujących NGOs. Prowadziłam działania z zakresu rzecznictwa funduszowego, m.in. odpowiedzialna byłam za wzmocnienie udziału społeczeństwa obywatelskiego w realizacji Polityki Spójności na lata 2021-2027 oraz KPO (więcej w zakładce dot. rzecznictwa).

 • Akcja Masz Głos - Fundacja im. St. Batorego

  Koordynatorka regionalna akcji Masz Głos Fundacji im. St. Batorego w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim (2016-2022)

  broken image

  Masz Głos to prowadzona od 2002 roku przez Fundację im. Stefana Batorego ogólnopolska akcja mająca na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi, wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za losy gminy wśród mieszkańców i mieszkanek, a także zwiększanie ich udziału w życiu publicznym.Akcja Masz Głos realizowana jest w partnerstwie z organizacjami.

   

  W latach 2016-2022 koordynowałam działania akcji w 3 województwach, czyli w łódzkim, kujawsko-pomorskim oraz w wielkopolskim w ramach Fundacji Aktywności Lokalnej.

  Działania realizowane były z sukcesami doprowadzając kilkanaście społeczności do tytułów Super Samorząd, Super Głos oraz wyróżnień.

   

  Wcześniej związana byłam z akcją Masz Głos jako realizatorka działań lokalnych, w szczególności prowadząc monitoring wyborów samorządowych oraz oddolne inicjatywy.

 • Fundacja Aktywności Lokalnej

  Prezeska Zarządu (2015-2022); kierowniczka projektów; dyrektorka (2008-2022)

  broken image

  Założona w 2007 roku przez Iwonę i Jacka Janickich

   

  Fundacja Aktywności Lokalnej (FAL) została założona w 2007 roku mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności: podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości oraz wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego.

   

  Prezes Zarządu (2015-2022). Dyrektorka

  Animatorka, trenerka, doradztwo i konsultacje w zakresie funduszy europejskich, kapitału społecznego i funkcjonowania organizacji pozarządowych, wartości i praw podstawowych

  Ekspertka ds. współpracy międzysektorowej

  Edukatorka różnorodności i równych szans

   

  👉 Archiwalna strona

  na portalu społecznościowym FB: https://www.facebook.com/FundacjaAktywnosciLokalnej/

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

  Dyrektorka Ośrodka Regionalnego FRDL w Poznaniu (2004-2007)

  broken image

  Fundacja działa wielotorowo: prowadzi działalność szkoleniową, realizuje liczne projekty partnerskie w Polsce i za granicą, moderuje działania ponad 80 forów branżowych reprezentujących 22 środowiska zawodowe pracowników JST, świadczy profesjonalną pomoc doradczą oraz publikuje wyniki badań i analiz poruszających najważniejsze problemy samorządności terytorialnej.

  Współpracuje z przedstawicielami lokalnych instytucji samorządowych, reprezentantami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, liderami społecznymi, przedsiębiorcami i społecznościami lokalnymi.

   

  W latach 2004-2007 pełniłam funkcję Dyrektorki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu, byłam również koordynatorką regionalną i ekspertką akcji Przejrzysta Polska, programu Partnerstwo dla III Sektora.

  W tamtym czasie realizowałam też szkolenia m.in. dla przedstawicieli/-ek samorządów, korpusu służby cywilnej, organizacji pozarządowych.

   

  👉Więcej o FRDL: www.frdl.org.pl

 • Miasto Puszczykowo

  Radna Miasta Puszczykowo - IV i V kadencji (2002-2008), Zastępczyni Burmistrz Miasta Puszczykowa (2008)

  broken image

  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju

  Rady Miasta Puszczykowa (2006-2008)

   

  Członkini Komisji Budżetu i Finansów (2002-2006)

  Członkini Komisji ds. Komunikacji Społecznej (2002-2006)

  Członkini Komisji Edukacji i Kultury (2002-2006)

  Wiceprzewodnicząca Rady (2002-2003)

   

  👉 Więcej o radnych m. Puszczykowa: www.puszczykowo.pl

 • Aktywność w innych organizacjach, m.in:

  Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechniętą kobietę w długich włosach spiętych z tyłu ... trzymająca mikrofon w prawej ręce

  • Stowarzyszenie Kongres Kobiet
  • Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji
  • Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno
   (honorowa członkini)
  • Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (członkini zarządu 2011-2019)
  • Stowarzyszenie Poznań w Chuście
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

   oraz Moc Inicjatyw, Puszczykowski Strajk Kobiet

 • Zarządzanie projektami

  Koordynatorka projektów, m.in. finansowanych z funduszy UE (blisko 100 zrealizowanych projektów),w tym projektów małych, oddolnych, ale również innowacyjnych pn. MAM DZIECKO - PRACUJĘ (...), w wyniku którego prowadzono rzecznictwo na rzecz zmiany przepisów w zakresie równowagi w życiuosobistym i zawodowym, w tym m.in. wydłużenie okresu skorzystania z urlopów wychowawczych, wprowadzenie tacierzyńskiego, wprowadzano także przewijaki i kąciki dziecięce w przestrzeni publiczne.

  broken image

  KARnet - Sieć Klubów Aktywności Rozmaitych dla młodzieży w Wielkopolsce

  broken image

  MAM DZIECKO - PRACUJĘ (...)

  broken image

  INICJATYWY OBYWATELSKIE

 • Wykształcenie

  Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechniętą kobietę w długich włosach spiętych z tyłu ... trzymająca mikrofon w prawej ręce

  • Magister ekonomii
   Praca magisterska pt. Kultura i sport jako promocja aglomeracji poznańskiej, promotorka - prof. L.Wojtasiewicz
   Wydział Ekonomii, specj. finanse i polityka pieniężna
   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
   (wówczas Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
    
  • Studia Podyplomowe z zakresu polityki samorządowej i rozwoju lokalnego
   Uniwersytet Warszawski
    
  • Szkoła Liderów im. Z.A.Pełczyńskiego (2004)

 • Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechnięta kobieta w długich włosach

  Wsparcie eksperckie - spotkanie online

  Potrzebujesz wsparcia eksperckiego?

  Umów się na spotkanie już dziś!

   

  Rezerwacja terminu i godziny spotkania odbywa się za pomocą aplikacji Zencal. Wybierz preferowany dzień i godzinę spotkania, a link do spotkania (ZOOM, Google Meet) wygeneruje się automatycznie i przyjdzie zwrotnie na Twój adres e-mail.

   

  Umówione spotkanie można dodać do swojego kalendarza Google ;)  

   

  Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechnięta kobieta w długich włosach

  Wsparcie eksperckie - spotkanie online

  Spotkania są odpłatne.

   

  Wystawiam faktury.

  Po opłaceniu usługi faktura zostanie wysłana na podany adres e-mail. Jeśli potrzebujesz faktury - wystarczy, że wprowadzisz dane podczas zapisywania się.

   

  Jeśli chcielibyście Państwo, abym usługę wsparcia realizowała nieodpłatnie dla Waszych klientów - chętnie przedstawię ofertę współpracy dla Państwa podmiotu (urzędu, organizacji, firmy).