• Iwona Janicka - SZKOLENIA I WYSTĄPIENIA

  Najlepsze szkolenie, w którym wzięłam udział.

  Świetnie przygotowana prowadząca i przystępnie przedstawione informacje nt. Karty Praw Podstawowych UE, dziękuję!

   (listopad 2023, uczestniczka szkolenia pt. Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy euroopejskich,

  komentarz z ankiet ewaluacyjnych)

 • SZKOLENIA - wybrana tematyka

  rozwój lokalny i regionalny | Unia Europejska | edukacja | polityka | różnorodność | prawa podstawowe | prawa człowieka | prawa kobiet | aktywność lokalna | partnerstwo | organizacje pozarządowe | społeczeństwo obywatelskie | zrównoważony rozwój |

   

  Oferuję realizację szkoleń tematycznych i rozwojowych oraz wystąpienia podczas wydarzeń, w szczególności kongresów i konferencji.

  Realizuję zajęcia w różnych formach, preferuję realizację szkoleń warsztatowo z wykorzystaniem aktywnych technik angażujących grupę.

  Bywam angażowana na potrzeby krótkich wystąpień podczas wydarzeń, np. konferencji lub obchodów ważnych dni dla lokalnej społeczności, nierzadko prowadzenia konferencji, panelu dyskusyjnego, moderuję lub facylituję grupę.

  W latach 2022-2023 r. zrealizowałam ponad 100 szkoleń i wystąpień podczas konferencji z tematyki funduszy UE, Karty Praw Podstawowych UE oraz praw obywatelskich i partycypacji publicznej.

  Wśród moich klientów są m.in. Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja im. St. Batorego, Sieć SPLOT, Stowarzyszenie Centrum PISOP, Polska Fundacja im. R.Schumana, Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Aktywizacji Młodych (Oborniki), Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno.

   

  Lista zagadnień i tematów jest otwarta - zamieściłam te najczęściej realizowane.

  Zainteresowane podmioty proszę o kontakt przez formularz lub bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@iwonajanicka.pl

  Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich

  Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich

  Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy uczestników/-czek związanej z zagadnieniami dotyczącymi Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w projektach współfinansowanych z funduszy.
  Beneficjenci realizujący projekty finansowane z funduszy europejskich zobowiązani są do poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE.

  Szkolenie rekomendowane potencjalnym wnioskodawcom, przedstawicielom/-kom podmiotów już realizujących projekty, ale także członkiniom/członkom Komisji Oceny Projektów, komitetów monitorujących oraz osobom zainteresowanym czuwaniem nad prawidłowością realizacji projektów finansowanych z funduszy UE.
  Wyświetl więcej szczegółów...
  FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 - wprowadzenie do tematyki, struktura programów

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 - wprowadzenie do tematyki, struktura programów

  Kluczowe rozporządzenia, Umowa Partnerstwa, struktura programów krajowych i regionalnych
  zasady horyzontalne i warunki podstawowe
  Kodeks Partnerstwa
  Instrumenty terytorialne, w tym Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
  ABC Samorządu - kompendium zaangażowanych mieszkańców

  ABC Samorządu - kompendium zaangażowanych mieszkańców

  Szkolenie realizowane na potrzeby konkretnych grup odbiorców w formie zdalnej lub bezpośrednio na miejscu w danej gminie.

  Szkolenie ABC Samorządu idealnie sprawdzi się dla każdej aktywnej i zaangażowanej osoby, w szczególności kandydatów i kandydatek na radnych, "świeżo upieczonych" radnych oraz przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, członków/członkiń gremiów doradczych.
  Budowanie lokalnych koalicji i partnerstwa międzysektorowego

  Budowanie lokalnych koalicji i partnerstwa międzysektorowego

  Zagadnienia: jak budować koalicje; jak szukać sprzymierzeńców z sektora publicznego; obywatelskiego i biznesu;
  jak korzystać z m.in. „barometru społecznego”. Niezbędne elementy dobrego porozumienia o współpracy (partnerstwa)
  Programy regionalne w ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027

  Programy regionalne w ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027

  Omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane z programem regionalnym, w tym co to jest szczegółowy opis priorytetów, kody interwencji, sposoby zatwierdzania kryteriów i metodyki naborów projektów w ramach EFS Plus i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze strukturą programu regionalnego wybranego województwa (lub województwa), w tym alokacją przeznaczoną na poszczególne priorytety realizujące cele szczegółowe np. zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska, edukacją.
  Wyświetl więcej szczegółów...
  Od pomysłu do projektu

  Od pomysłu do projektu

  Załaduj więcej
 • Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechnięta kobieta w długich włosach

  Wsparcie eksperckie - spotkanie online

  Potrzebujesz wsparcia eksperckiego?

  Umów się na spotkanie już dziś!

   

  Rezerwacja terminu i godziny spotkania odbywa się za pomocą aplikacji Zencal. Wybierz preferowany dzień i godzinę spotkania, a link do spotkania (ZOOM, Google Meet) wygeneruje się automatycznie i przyjdzie zwrotnie na Twój adres e-mail.

   

  Umówione spotkanie można dodać do swojego kalendarza Google ;)  

   

  Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechnięta kobieta w długich włosach

  Wsparcie eksperckie - spotkanie online

  Spotkania są odpłatne.

   

  Wystawiam faktury.

  Po opłaceniu usługi faktura zostanie wysłana na podany adres e-mail. Jeśli potrzebujesz faktury - wystarczy, że wprowadzisz dane podczas zapisywania się.

   

  Jeśli chcielibyście Państwo, abym usługę wsparcia realizowała nieodpłatnie dla Waszych klientów - chętnie przedstawię ofertę współpracy dla Państwa podmiotu (urzędu, organizacji, firmy).