• "WYTRWAŁOŚĆ I ENERGIA POKONUJĄ WSZYSTKO"

  - Benjamin Franklin

 • Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechniętą kobietę w długich włosach, skrzyżowane ręce z przodu.

  Wsparcie eksperckie - spotkania on-line

  Potrzebujesz wsparcia eksperckiego?

  Umów się na spotkanie już dziś!

  Wybierz dzień i godzinę spotkania, a link do spotkania wygeneruje się automatycznie i przyjdzie zwrotnie na Twój adres e-mail.

  Umówione spotkanie będzie można dodać do swojego kalendarza ;)

   

  Spotkania są odpłatne.

  broken image

  Opinie - nie tylko moim zdaniem

  Oprócz moich autorskich wpisów zamieszczam tutaj też wybrane stanowiska, apele i rekomendacje, a także informacje m.in. z prac w ramach komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy UE

  broken image

  Koniec funduszy dla resortu Czarnka?

  20 września Equality Watch - Koalicja na Rzecz Równych Praw złożyła petycję do Ministra Grzegorza Pudy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zawieszenia Ministerstwa Edukacji i Nauki jako instytucji korzystającej z funduszy UE z uwagi na liczne naruszenia regulacji unijnych, w tym Karty Praw Podstawowych UE.

  Grafika przedstawiająca okładkę numeru TRZECI SEKTOR nr 58

  Znaczenie Karty praw podstawowych jako zasady horyzontalnej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027

  Iwona Janicka, Grzegorz Wiaderek  Kwartalnik Trzeci Sektor  nr 58 (2/2022)

  broken image

  Ruszył obywatelski monitoring funduszy europejskich

  Ponad 500 osób reprezentujących organizacje pozarządowe rozpoczęło swoje działania w składach komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

  Komitety monitorujące będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach unijnych, w szczególności z uwagi na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, praworządnością oraz respektowaniem Karty Praw Podstawowych UE.

  To w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego będzie zależało efektywne wydatkowanie funduszy unijnych w poszanowaniu warunków, zasad i wartości.

  Iwona Janicka, OFOP (marzec 2023)

 • Aktualności

  March 14, 2024 · FunduszeUE,Karta Praw Podstawowych UE
  March 13, 2024 · 2024 WYBORY
  Więcej Postów
 • CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?

  rozwój lokalny i regionalny | Unia Europejska | edukacja | polityka | różnorodność | prawa podstawowe | prawa człowieka | prawa kobiet | aktywność lokalna | partnerstwo | organizacje pozarządowe | społeczeństwo obywatelskie | zrównoważony rozwój |

  broken image

  DIALOG OBYWATELSKI / RZECZNICTWO

  Kształtowanie polityk publicznych, rozwój regionalny i lokalny,

  Polityka Spójności UE

  Współpraca władzy ze społeczeństwem obywatelskim

   

  Zależy mi na tym, aby budować i wzmacniać relacje pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a władzą każdego szczebla, zarówno krajowego, regionalnego i lokalnego, ale także na szczeblu UE.

   

  Podejmuję się różnych działań, które pozwalają lepiej kształtować politykę publiczną poprzez angażowanie różnych środowisk, których dana sprawa dotyczy, wśród nich m.in. konsultacje społeczne, wysłuchania publiczne, facylitacja, wypracowanie apeli/stanowisk, warsztaty, udział w gremiach - te i wiele innych form, które w zależności od potrzeb należy dobrać dla skutecznej współpracy i dialogu. Prowadzę działania w szczególności w tematach związanych z rozwojem regionalnym/lokalnym, wartości UE i praw podstawowych, praworządności i praw obywatelskich, równości kobiet i mężczyzn, dzieci i młodzieży, edukacji, polityki społecznej, rynku pracy, ochrony środowiska.

  Kluczowe w tym zakresie jest wzmocnienie zasady partnerstwa i budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

   

  Zachęcam do zapoznania się z realizowanymi działaniami rzeczniczymi.

   

  (Foto - obchody 30-lecia Wolności w Gdańsku, 4 Czerwca 2019)

  broken image

  SZKOLENIA I WYSTĄPIENIA

  Pracuję różnymi metodami, ale najbardziej cieszy mnie praca bezpośrednia w formule warsztatów i wystąpienia podczas wydarzeń

   

  Oferuję realizację szkoleń tematycznych i rozwojowych oraz wystąpienia podczas wydarzeń, w szczególności kongresów i konferencji. Realizuję zajęcia w różnych formach, preferuję realizację szkoleń warsztatowo z wykorzystaniem aktywnych technik angażujących grupę, ale możliwe są również wykłady lub zajęcia online. Bywam angażowana na potrzeby krótkich wystąpień podczas wydarzeń, np. konferencji lub obchodów ważnych dni dla lokalnej społeczności, nierzadko prowadzenia konferencji, panelu dyskusyjnego, moderuję lub facylituję grupę.

   

  Lista zagadnień i tematów jest otwarta.

  Obecnie najczęściej podejmuję się realizacji zajęć pt.:

  • Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich
  • Fundusze UE na lata 2021-2027 (wprowadzenie do tematyki, struktura programów, zasady i warunki)
  • ABC Samorządu
  • Narzędzia i formy partycypacji obywatelskiej, wzmocnienie społeczności lokalnej 

  Prowadzę także spotkania indywidualne, konsultacje i analizy - zachęcam do rezerwacji terminu.

   

  (Foto - IV Ogólnopolski Kongres Kobiet, Warszawa 2012)

 • broken image

  OBYWATELSKI MONITORING FUNDUSZY UE

  Polityka Spójności UE, programy krajowe i regionalne, KPO ... to wszystko podlega monitorowaniu, co to są komitety monitorujące? Dlaczego się tym zajmuję?

  Unią Europejską zajmuję się od... można powiedzieć, że od czasów szkoły średniej, bo to wtedy miałam okazję brać udział w finale konkursu nt. wspólnot europejskich, a później jako studentka aktywnie zaangażowałam się na rzecz organizacji referendum związanym z wejściem Polski do UE. Mocno wspieram wszelkie działania związane z promowaniem wartości unijnych i wzmocnieniem integracji oraz spójności UE, a przecież temu służyć powinny fundusze europejskie. W 2010 roku zostałam podwójną laureatką konkursu Eurolider.

   

  Koordynowałam działania Programu Rzecznictwa Europejskiego/Funduszowego, w tym m.in. Sieć OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich, którego rolą było wzmacnianie zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, realizacji zasady partnerstwa określonej w europejskim kodeksie partnerstwa, czyli Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji społeczeństwa obywatelskiego na każdym etapie, tj. przygotowywania programów, monitorowania, wdrażania i ewaluacji.

   

  Uczestniczyłam w posiedzeniach komitetów monitorujących od obecności Polski w Unii Europejskiej i sieciach tematycznych, w których koncentruję się na wzmacnianiu potencjału organizacji pozarządowych oraz monitorowaniu zasady partnerstwa, warunków podstawowych i zasad horyzontalnych, w szczególności praw podstawowych.

   

  👉 Więcej informacji na stronie OFOP.eu

   

  (Foto - Ogólnopolski Kongres Komitetów Monitorujących; Warszawa, kwiecień 2023; Źródło: OFOP.eu)

 • Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechnięta kobieta w długich włosach

  Wsparcie eksperckie - spotkanie online

  Potrzebujesz wsparcia eksperckiego?

  Umów się na spotkanie już dziś!

   

  Rezerwacja terminu i godziny spotkania odbywa się za pomocą aplikacji Zencal. Wybierz preferowany dzień i godzinę spotkania, a link do spotkania (ZOOM, Google Meet) wygeneruje się automatycznie i przyjdzie zwrotnie na Twój adres e-mail.

   

  Umówione spotkanie można dodać do swojego kalendarza Google ;)  

   

  Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechnięta kobieta w długich włosach

  Wsparcie eksperckie - spotkanie online

  Spotkania są odpłatne.

   

  Wystawiam faktury.

  Po opłaceniu usługi faktura zostanie wysłana na podany adres e-mail. Jeśli potrzebujesz faktury - wystarczy, że wprowadzisz dane podczas zapisywania się.

   

  Jeśli chcielibyście Państwo, abym usługę wsparcia realizowała nieodpłatnie dla Waszych klientów - chętnie przedstawię ofertę współpracy dla Państwa podmiotu (urzędu, organizacji, firmy).