• Iwona Janicka - SZKOLENIA I WYSTĄPIENIA

  Najlepsze szkolenie, w którym wzięłam udział.

  Świetnie przygotowana prowadząca i przystępnie przedstawione informacje nt. Karty Praw Podstawowych UE, dziękuję!

   (listopad 2023, uczestniczka szkolenia pt. Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy euroopejskich,

  komentarz z ankiet ewaluacyjnych)

 • Wybrane wystąpienia i szkolenia (wybrane)

  rozwój lokalny i regionalny | Unia Europejska | edukacja | polityka | różnorodność | prawa podstawowe | prawa człowieka | prawa kobiet | aktywność lokalna | partnerstwo | organizacje pozarządowe | społeczeństwo obywatelskie | zrównoważony rozwój |

  W latach 2022-2023 r. zrealizowałam ponad 100 szkoleń i wystąpień podczas konferencji z tematyki funduszy UE, Karty Praw Podstawowych UE oraz praw obywatelskich i partycypacji publicznej.

  Wśród moich klientów są m.in. Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja im. St. Batorego, Sieć SPLOT, Stowarzyszenie Centrum PISOP, Polska Fundacja im. R.Schumana, Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Aktywizacji Młodych (Oborniki), Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno.

  • Mazowiecka Szkoła Rzecznictwa NGO
   Warszawa, luty 2024
   Organizator: BORIS / Sieć SPLOT
  • Szkoła Rzecznictwa NGO - I edycja, II edycja
   Poznań, luty 2024
   Organizator: Stowarzyszenie Centrum PISOP / Sieć SPLOT
    
  • Szkolenia pt. Karta Praw Podstawowych UE w działalności organizacji pozarządowych
   Szkolenia online - listopad/grudzień 2023, luty 2024
   Organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
    
  • ABC samorządu lokalnego, czyli kompendium dla zaangażowanych mieszkańców/mieszkanek
   Szkolenie online - luty 2024
   Organizator: Forum Sołtysek
    
  • Szkolenie pt. MAM PRAWO DO - warsztat z partycypacji
   Letnica (woj. lubuskie), styczeń 2024
   Organizator: Stowarzyszenie 515, Stowarzyszenie Wspólna Letnica
    
  • Szkolenie pt. Jak urzędy mogą aplikować o fundusze europejskie w partnerstwie z organizacją pozarządową?
   Szkolenie online - styczeń 2024
   Organizator: Stowarzyszenie Centrum PISOP
     
  • Realizacja 5 szkoleń pt. Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich dla członków/członkiń komisji oceny projektów (szac. 120 osób)
   Oddzielnie moduł EFS Plus - 3 szkolenia, EFRR - 2 szkolenia
   Toruń, grudzień 2023
   Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
     
  • Realizacja 4 szkoleń pt. Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich dla przedst. wnioskodawców (szac. 100 osób)
   Katowice, październik-listopad 2023
   Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
    
  • Prowadzenie szkolenia nt. funduszy europejskich na perspektywę 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem warunków podstawowych i zasad horyzontalnych dla przedstawicieli/-ek OPS w Wielkopolsce
   Leszno, 20 czerwca 2023 - Forum Ośrodków Pomocy Społecznej
   Organizator: Miasto Leszno, Stowarzyszenie Centrum PISOP
    
  • Realizacja zajęć dla doradców w ramach Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO
   Szkolenia:
   - Wprowadzenie do tematyki funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027, Umowa Partnerstwa, przegląd programów, zasady i warunki; Tarnowo Podgórne, 20-22 października 2022 (I sesja szkoleniowa)
   - Programy regionalne w ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027. Jak korzystać z zapisów Programów?; szkolenie online, styczeń 2023 (III sesja szkoleniowa)
   - Aktualna sytuacja w zakresie wdrażania Funduszy Europejskich, Warszawa, 23-25 marca 2023 (IV sesja szkoleniowa)
   - Moderacja warsztatu i panelu dyskusyjnego - Jak powinna wyglądać praca doradcy/doradczyni Funduszy dla Klimatu? Zasady współpracy i zaangażowania „w terenie”; Warszawa, 23-25 marca 2023 (IV sesja szkoleniowa)
   Projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
    
  • Forum Inicjatyw Społecznych - Białystok, 21 listopada 2023
   Ekspertka - wykład wprowadzający pt. Karta Praw Podstawowych UE jako instrument włączenia społecznego i udział w panelu pod tym samym tytułem
   Organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych/Sieć SPLOT oraz Miasto Białystok
    
  • Lubelskie Forum Organizacji Pozarządowych - 12 października 2023, Lublin
   Ekspertka w panelu pt. Capacity building, czyli budowanie potencjału NGO
   Organizatorzy: Lubelska Federacja Organizacji Pozarządowych i Miasto Lublin
   Więcej: https://rops.lubelskie.pl/lubelskie-forum-ngo-2023/ 
     
  • Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej - Warszawa, 19-20 września 2023,
   Prowadzenie panelu pt. Działania strażnicze podejmowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
   Organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
     
  • XIX Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych - Warszawa, 8-9 września 2023
   Ekspertka w panelu pt. Ciała dialogu – co robić, aby były skuteczne?
   Organizator: Federacja Mazowia
     
  • Ogólnopolski Kongres Kobiet - Poznań, 2-3 września 2023
   Prowadzenie panelu pt. Fundusze Unijne: jak zapewnić perspektywę równości w wydatkowaniu funduszy unijnych
   Realizacja warsztatu pt. Jak wykorzystać dyrektywę Work-Life Balance? Równość w funduszach unijnych
   Organizator: Stowarzyszenie Kongres Kobiet
     
  • Szkolenie pt. Monitoring zasad horyzontalnych – efektywność działania w komitecie monitorującym - Warszawa, 26 sierpnia 2023 r.
   Organizator: Kampania Przeciw Homofobii / Koalicja Equality Watch
    
  • VIII Kongres Ruchów Miejskich - Gdańsk, 23 czerwca 2023
   Wystąpienie: Fundusze europejskie w miastach – co, gdzie i KIEDY?
   Organizator: Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
     
  • Szkolenie pt. Monitoring zasad horyzontalnych, w szczególności Karty Praw Podstawowych UE i zasady niedyskryminacji – efektywność działania NGOs w komitecie monitorującym - 24 czerwca 2023 (online)
   Organizator: Kampania Przeciw Homofobii
    
  • X Forum Praktyków Partycypacji - Bydgoszcz, 15-16 czerwca 2023,
   Moderatorka panelu pt. Partycypacja obywatelska – utopia, porażka czy konsekwentna praca każdej ze stron?
   Współmoderatorka panelu pt. Czy i komu potrzebne są „rady do spraw partycypacji”?
   Organizatorzy: Fundacja Stocznia, Miasto Bydgoszcz
   https://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-10/#program
    
  • Prowadzenie 7 szkoleń skierowanych do przedstawicieli/-ek NGOs pt. Wartości unijne i Karta Praw Podstawowych UE
   Szkolenia w Koninie, Poznaniu, Kaliszu, Lesznie i Zielonej Górze oraz on-line, realizacja kwiecień-czerwiec 2023
   Organizator: Sieć SPLOT / Stowarzyszenie Centrum PISOP  
    
  • Prowadzenie szkolenia dla NGOs nt. funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027 - 22 maja 2023 (online)
   Organizator: Stowarzyszenie Centrum PISOP
    
  • Stała Konferencja ds. Europejskich - Warszawa, 18 kwietnia 2023
   Wystąpienie nt. budowania potencjału organizacji pozarządowych
   Współkoordynatorka wydarzenia
   Organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
    
  • Obywatelski Kongres Komitetów Monitorujących - Warszawa, 17 kwietnia 2023
   Moderatorka panelu: Budowanie potencjału organizacji pozarządowych z EFS+ w ramach programu krajowego FERS
   Moderatorka panelu: Wspieranie z pomocy technicznej partnerów spoza administracji
   Moderatorka panelu: Zmiana Kodeksu Partnerstwa – skonsultowanie rekomendacji
   Współkoordynatorka wydarzenia
   Organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
    
  • Szkolenie pt. Monitoring zasad horyzontalnych, w szczególności Karty Praw Podstawowych UE i zasady niedyskryminacji – efektywność działania NGOs w komitecie monitorującym; Warszawa, 15-16 kwietnia 2023
   Organizator: Kampania Przeciw Homofobii / Koalicja Equality Watch
    
  • Szczyt Edukacyjny. Warszawa, styczeń 2023
   Moderowanie prac grupy
   Więcej: https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2023/04/Szczyt-Edukacyjny-Podsumowanie-debaty-obywatelskiej-rozwiazania-i-rekomendacje.pdf
   Organizator: Sieć Organizacji Społecznych Edukacja (SOS Edukacja)
     
  • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - Warszawa, 8-9 grudnia 2022 r.
   Prowadzenie szkolenia i warsztatów dla przedstawicieli/-ek NGOs zasiadających w komitetach monitorujących zajmujących się monitorowaniem zasady respektowania praw podstawowych i zapisów Karty Praw Podstawowych UE oraz zasady niedyskryminacji
     
  • Prowadząca szkolenie pt. ABC samorządu polskiego.
   15 listopada 2022, Gdańsk – Ratusz meet Rathaus. Spotkanie samorządowców z Polski i Niemiec, którzy zajmują się polityką młodzieżową. Organizator: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży  
    
  • Prowadzenie szkolenia Rola Opiekuna/Mentora młodzieżowej rady
   16-19września 2022, Görlitz/Niemcy – Parlament der Parlamente / Rada Rad. Spotkanie młodzieżowych rad z Polski i Niemiec.
   Organizator: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży  
    
  • Regionalne Forum Praktyków Partycypacji - 27 października 2022 r., Łódź
   Współpracowanie warsztatu pt. Obywatelski Monitoring Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027: jak wpływać na przestrzeganie (s)praw podstawowych w trakcie realizacji programu?
   Więcej: https://partycypacjaobywatelska.pl/fora-regionalne/lodz/
    
  • Konferencja: Praworządność i prawa podstawowe – wyzwania dla Polski w kontekście funduszy europejskich - Warszawa, 6 lipca 2022
   Koordynatorka wydarzenia, prowadząca panel
   Organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
   Więcej: https://ofop.eu/praworzadnosc-i-prawa-podstawowe-wyzwania-dla-polski-w-kontekscie-funduszy-europejskich-podsumowanie-konferencji/
     
  • Realizacja cyklu 5 spotkań informacyjnych online dot. zasad horyzontalnych w perspektywie unijnej 2021-2027
   Organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
   Więcej: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlXMa3DHrIiItKyx8LR7rUWEeOogXLL-B  
    
  • IX Forum Praktyków Partycypacji - 20 czerwca 2022, Dąbrowa Górnicza
   Wystąpienie i prowadzenie panelu pt. Polityka spójności w Polsce – jak partycypować zgodnie z europejską zasadą partnerstwa?
   Organizator: Fundacja Stocznia
   Więcej:
   https://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-9/polityka-spojnosci-w-polsce-jak-partycypowac-zgodnie-z-europejska-zasada-partnerstwa/
    
  • Stała Konferencja ds. Europejskich – Demokracja to partycypacja; 26 stycznia 2022, Warszawa
   współorganizatorka i wystąpienia
   Organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
   Więcej: https://fb.me/e/lxKbWN3gx
   Więcej: https://ofop.eu/stala-konferencja-ds-europejskich-krotkie-podsumowanie/
    
  • Cykl 3 wysłuchań publicznych dot. sprawiedliwej transformacji – woj. wielkopolskie, śląskie, łódzkie
   Ekspertka merytoryczna, współkoordynatorka, wystąpienia
   Więcej: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/sprawiedliwa-transformacja
   Organizator: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
    
  • Cykl 9 wysłuchań publicznych dot. Polityki Spójności na lata 2021-2027, Umowa Partnerstwa i każdego z programów krajowych – kwiecień-październik 2021; współkoordynatorka, ekspertka
   Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Stocznia oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
   Więcej: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/
    
  • Cykl 5 wysłuchań publicznych dot. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – marzec 2021; współkoordynatorka, ekspertka
   Fundacja Stocznia, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
   Więcej: https://www.wysluchanieplanodbudowy.pl/
  • Cykl szkoleń rzeczniczych - Wielkopolski Rzecznik NGO.
   Poznań, 2015
   Organizator: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
  • Prowadzenie warsztatów dla kadry ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, pt. Nowa perspektywa Finansowania 2014-2020
   Poznań, grudzień 2013
   Organizator: Regionalny OśrodekPolityki Społecznej w Poznaniu 
    
  • Konferencja "Wzoruj się na najlepszych - dobre praktyki we wdrażaniu funduszy strukturalnych przez samorządy" - Poznań, 19 października 2005 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
   Koordynatorka wydarzenia i występienie
   Organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

   

   

 • Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechnięta kobieta w długich włosach

  Wsparcie eksperckie - spotkanie online

  Potrzebujesz wsparcia eksperckiego?

  Umów się na spotkanie już dziś!

   

  Rezerwacja terminu i godziny spotkania odbywa się za pomocą aplikacji Zencal. Wybierz preferowany dzień i godzinę spotkania, a link do spotkania (ZOOM, Google Meet) wygeneruje się automatycznie i przyjdzie zwrotnie na Twój adres e-mail.

   

  Umówione spotkanie można dodać do swojego kalendarza Google ;)  

   

  Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechnięta kobieta w długich włosach

  Wsparcie eksperckie - spotkanie online

  Spotkania są odpłatne.

   

  Wystawiam faktury.

  Po opłaceniu usługi faktura zostanie wysłana na podany adres e-mail. Jeśli potrzebujesz faktury - wystarczy, że wprowadzisz dane podczas zapisywania się.

   

  Jeśli chcielibyście Państwo, abym usługę wsparcia realizowała nieodpłatnie dla Waszych klientów - chętnie przedstawię ofertę współpracy dla Państwa podmiotu (urzędu, organizacji, firmy).