Iwona Janicka. Opinie - nie tylko moim zdaniem

Koniec funduszy UE dla resortu Czarnka?

· Karta Praw Podstawowych UE,Obywatelski Monitoring Funduszy UE,FunduszeUE

Equality Watch - Koalicja na Rzecz Równych Praw 20 września złożyła petycję do Ministra Grzegorza Pudy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zawieszenia Ministerstwa Edukacji i Nauki jako instytucji korzystającej z funduszy UE z uwagi na liczne naruszenia regulacji unijnych, w tym Karty Praw Podstawowych UE.

Jako przedstawiciele i przedstawicielki zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego jesteśmy w komitetach monitorujących, aby strać na straży wartości i prawa UE.

Lepiej zawiesić resort Czarnka teraz zanim zrobi to Komisja Europejska.

Na zdjeciu kobieta (Iwona Janicka) trzymająca dokument w ręce, w tle budynek Sejmu RP

Partnerstwo dla lepszej perspektywy

Zachęcam do zapoznania się z informacją prasową na stronie Koalicji Equality Watch oraz treścią petycji [POBIERZ - plik PDF]