Iwona Janicka. Opinie - nie tylko moim zdaniem

Jak zapewnić respektowanie praw podstawowych podczas wydatkowania funduszy UE w Wielkopolsce?

Relacja z posiedzenia Grupy roboczej,

Komitet Monitorujący Program FE dla Wielkopolski 2021-2027

· Karta Praw Podstawowych UE,FunduszeUE,Obywatelski Monitoring Funduszy UE

9 stycznia 2024 r. we wtorek odbyło się 3. posiedzenie Grupy roboczej ds. zasad horyzontalnych i warunków podstawowych przy Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Na początku poruszono wątek deinstytucjonalizacji i korespondencji pomiędzy RPO a MFiPR - dokumentacja w tej sprawie znajduje się na stronie RPO [LINK]. Uzgodniono, że na kolejnym posiedzeniu sprawa będzie przedmiotem prac Grupy.

 

1. Respektowanie Karty Praw Podstawowych UE jako zasada i warunek korzystania z funduszy europejskich – wprowadzenie i dyskusja wraz ze stanowiskiem przedstawicieli departamentów wdrożeniowych

Dyskutowaliśmy o tym jak najlepiej zabezpieczyć fundusze UE, aby były wydatkowane zgodnie z zasadą horyzontalną tj. respektowanie praw podstawowych i przestrzeganie Karty Praw Podstawowych UE (KPP). Zdecydowanie zabrakło nam czasu - uzgodniliśmy, że potrzebujemy przeanalizować program pod kątem oceny ryzyka ewentulnych wyzwań związanych z przepisami KPP. Zasygnalizowałam niektóre możliwe rozwiązania i realne dojście do możliwe, że potrzebnych zmian w kryteriach naboru - właściwie z tematem jesteśmy na początku drogi. Obecnie Wnioskodawca wystarczy, że oświadczy iż respektuje KPP - wówczas komisja oceny projektów i IZ ponosi ciężar i ryzyko przepuszczenia na listę rankingową podmiotu, który narusza KPP. Czy i w jaki sposób reagować, na jakim etapie powinien interweniować komitet monitorujący, koordynatorka ds. KPP w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Wlkp.? Te kwestie muszą być przedmiotem naszej warsztatowej pracy. Szacuję, że zapewne zajmie to nam kilka miesięcy, ale warto przypomnieć, że zasadę "gender mainstreaming", czyli równości kobiet i mężczyzn / uwzględnienia perspektywy płci oraz zasadę dostępności uczyliśmy się wszyscy poprzednie perspektywy i nadal stanowi to wyzwanie dla części podmiotów.

2. Omówienie propozycji dodania wymogu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy kryteriach wyboru dla projektu PGW Wody Polskie pn. „Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski Wschodniej”

Dyskusja na ten temat wzbudziła sporo emocji i wymiany punktów widzenia. Niestety nie jestem wstanie jej zrelacjonować, ale będzie notatka z posiedzenia.

 

Więcej o grupie:

 

Oprac. Iwona Janicka