Iwona Janicka. Opinie - nie tylko moim zdaniem

Karta Praw Podstawowych UE - warunek spełniony!

oprac. Iwona Janicka

· FunduszeUE,Karta Praw Podstawowych UE

Komisja Europejska poinformowała, że Polska spełniła horyzontalny warunek podstawowy związany z respektowaniem Karty Praw Podstawowych UE co oznacza, że można rozpocząć rozliczanie projektów ze środków #FunduszeUE ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027 (art. 15 Rozporządzenia ogólnego).

Rola organizacji pozarządowych w zakresie pilnowania tego tematu na pewno się nie kończy... wręcz przeciwnie musimy zwiększyć czujność, bo #funduszeUE mogą trafić tylko do Wnioskodawców (samorządy, biznes, organizacje, szkoły i inne podmioty), którzy nie naruszają wartości UE oraz praw i wolności zapisanych w Karcie.

Wiemy, że wszystkie samorządy wycofały się z uchwał antyLGBT, ale niestety mają jeszcze tzw. Samorządowe Karty Praw Rodzin (wątpliwe w naszej ocenie spełnienia wartości unijnych). Niemniej jednak samorządy mają wyzwania z pluralizmem, w tym wolnością słowa bez ingerencji ze strony władz (art. 2 TUE oraz art. 11 KPP), także wiele szkół będzie mieć trudności z respektowaniem treści Karty.

Mam sporo refleksji z prowadzonych szkoleń i prac NGOs, więc jeśli ktoś reprezentuje media i chciałby o tym porozmawiać, proszę o kontakt.
Oprac. Iwona Janicka

broken image