Iwona Janicka. Opinie - nie tylko moim zdaniem

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na l. 2021-2027

Relacja z posiedzenia komitetu monitorującego, luty 2024

(oprac. Iwona Janicka)

Trwa posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. Komisja Europejska informuje, iż spełniono tematyczny warunek podstawowy (dot. zdrowia i opieki długoterminowej), a lada chwila może otrzymamy informację o spełnieniu jako Polska horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie respektowania Karty Praw Podstawowych UE.

Pierwsza część posiedzenia to analiza dotychczasowych naborów projektów, w tej puli było sporo naborów niekonkurencyjnych.

Widzimy, że w poprzednim roku "wydatkowano" w całości środki z EFS Plus na żłobki (Program Maluch+) zaplanowane z Programu na lata 2021-2027, zatem jeśli po wyborach samorządowych część gmin zdecydowałoby się na przygotowanie takiego projektu żłobkowego to niestety funduszy z EFS Plus już nie będzie, chyba że gmina nie wykorzystała wcześniej tzw. algorytmu. Sporo też "wydatkowało" MEN przed wyborami, co sygnalizowaliśmy jako Equality Watch - Koalicja na Rzecz Równych Praw wcześniej martwiąc się o naruszenia zasady niedyskryminacji i Karty Praw Podstawowych UE. Ogromna liczba naborów jest niestety sporym wyzwaniem dla NGOs, aby skutecznie i efektywnie monitorować warunki podstawowe i zasady horyzontalne, w tym analizować dokumenty, spotykać się w tych sprawach. Sprawy, które poruszyłam w tej części to m.in.:

  • potrzeba wyodrębnienia naborów niekonkurencyjnych, które są trudniejsze do monitorowania przez NGOs od naborów konkurencyjnych, które o tyle łatwiej monitorować, że chociaż widzimy ogłaszane konkursy, z czasem informacje o zawarciu umów, itp.
  • potrzeba zestawienia fiszek (tj. koncepcji projektu) już przyjętych przez komitet monitorujący, gdyż jak widać na prezentacji jest już ich aż 101 na łączną kwotę alokacji 10,4 mld złotych (!), czyli ponad połowę całej alokacji Programu FERS na lata 2021-2027 - takie zestawienie planowanych fiszek na 2024 otrzymaliśmy wraz z planem pracy komitetu na 2024 r.
  • potrzeba informowania Komitetu Monitorującego dot. realizacji wydarzeń otwartych, w tym konferencji przez instytucje pośredniczące, np. dzisiaj odbywa się ważna konferencja pt. "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania” organizowana przez IBE Instytut Badań Edukacyjnych / Ministerstwo Edukacji Narodowej, w której ze względu na zagadnienia merytoryczne powinnam i chciałabym wziąć udział, ale wybrałam posiedzenie komitetu monitorującego, a konferencję będę musiała odsłuchać.
    Prośba nie pierwszy raz była skierowana do instytucji pośredniczących i beneficjentów projektów niekonkurencyjnych.
  • podobne prezentacje będą przedstawiane na każdym posiedzeniu komitetu monitorującego, kolejne odbędzie się w kwietniu br. - wkraczamy już w fazę realizacji projektów, więc stopniowo możemy już rozmawiać nie tylko o zawartych umowach, ale też pierwszych wskaźnikach i realizacji celów,
  • kluczowe w zaplanowaniu działań i wygospodarowania naszego czasu jest też przygotowanie się do prac nad przeglądem śródokresowym, a to wymagać będzie od nas dodatkowego zaangażowania oprócz warsztatów i prac nad aktualnymi naborami projektów, pracy nad kryteriami, analizą dokumentów z różnych dziedzin EFS Plus, dla przykładu w samym marcu już mamy zaplanowanych kilka dni prac nad kolejnymi naborami, a z kolejnymi miesiącami pracy będzie tylko przybywać, bo podkręcamy tempo...

* zapisałam "wydatkowane", ale te środki w praktyce nie zostały jeszcze wydane, ale nabory już są rozstrzygnięte, trwa zawieranie umów, ogłaszane są przetargi, itp. czy i ile środków wydano dowiemy się na kolejnych posiedzeniach.

 

W Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego reprezentuję Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

Oprac. Iwona Janicka

 

 

broken image
broken image