TUS - trening umiejętności społecznych

TUS - trening umiejętności społecznych

Więcej Szczegółów

Realizacja zajęć z zakresu:

  • Treningi umiejętności społecznych oraz warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, osób z niepełnosprawnością, osób niesamodzielnych (i ich opiekunów faktycznych) oraz dla młodzieży z pieczy zastępczej oraz ich rodziców.