TAPP - Trening aktywnego poszukiwania pracy

TAPP - Trening aktywnego poszukiwania pracy

Więcej Szczegółów

Realizacja zajęć z zakresu:

  • Treningi aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju edukacyjno-zawodowego dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, osób z niepełnosprawnością oraz młodzieży z pieczy zastępczej.