Rozwój lokalny i regionalny, opracowanie/aktualizacja lub zmiana strategii/planu

Rozwój lokalny i regionalny, opracowanie/aktualizacja lub zmiana strategii/planu