Radny/Radna jako ambasador inicjatyw lokalnych

Radny/Radna jako ambasador inicjatyw lokalnych

Współpraca radnego/radnej z mieszkańcami, wykorzystanie narzędzi do aktywności radnego/radnej.