Programy regionalne w ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027

Programy regionalne w ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027

Omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane z programem regionalnym, w tym co to jest szczegółowy opis priorytetów, kody interwencji, sposoby zatwierdzania kryteriów i metodyki naborów projektów w ramach EFS Plus i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze strukturą programu regionalnego wybranego województwa (lub województwa), w tym alokacją przeznaczoną na poszczególne priorytety realizujące cele szczegółowe np. zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska, edukacją.
Więcej Szczegółów

Uczestnicy/-czki będą mieć okazję zweryfikować jakie interwencje (przedsięwzięcia i projekty) są planowane w ramach programu. 

Podczas szkolenia preferowane jest, aby uczestnicy posiadali dostęp do komputera.

Zajęcia rekomenduję osobom, które planują rozpocząć swoją przygodę jako doradcy ds. funduszy UE, planują analizować programy np. pod kątem konkretnych planowanych do dofinansowania przedsięwzięć, ale też dla takich, które nie wiedzą jak skonstruowane są programy, a już mają doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy UE tylko bazowały na ogół zaledwie na dokumentacji konkursowej. 

Zdaję sobie sprawę, że wiele osób pomimo wielu doświadczeń w pozyskiwaniu funduszy w praktyce nie mieli okazji zapoznać się bliżej z tym jak konstruowany jest program i jakim kluczem się kierować w porównywaniu informacji w różnych programach.

Szkolenie z tej tematyki realizowałam m.in. dla grupy doradców w ramach III sesji szkoleniowej projektu pt. Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundację Wolności.