Partycypacja obywatelska

Partycypacja obywatelska

Partycypacja obywatelska, rzecznictwo, dialog obywatelski, w tym tworzenie i funkcjonowanie gremiów (młodzieżowych rad, rad działalności pożytku, rad kobiet, itp.), proces konsultacji społecznych w oparciu o 7 zasad konsultacji