Gremia doradcze i ciała dialogu

Gremia doradcze i ciała dialogu

Tworzenie i/lub wzmocnienie gremiów doradczych i ciał dialogu, m.in. rad rynku pracy, rad działalności pożytku publicznego, młodzieżowych rad, rad seniorów, rad kobiet