FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 - wprowadzenie do tematyki, struktura programów

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 - wprowadzenie do tematyki, struktura programów

Kluczowe rozporządzenia, Umowa Partnerstwa, struktura programów krajowych i regionalnych
zasady horyzontalne i warunki podstawowe
Kodeks Partnerstwa
Instrumenty terytorialne, w tym Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)