Budowanie lokalnych koalicji i partnerstwa międzysektorowego

Budowanie lokalnych koalicji i partnerstwa międzysektorowego

Zagadnienia: jak budować koalicje; jak szukać sprzymierzeńców z sektora publicznego; obywatelskiego i biznesu;
jak korzystać z m.in. „barometru społecznego”. Niezbędne elementy dobrego porozumienia o współpracy (partnerstwa)