• KARnet

  Sieć Klubów Aktywności Rozmaitych dla młodzieży

   

 • broken image

  Sieć Klubów Aktywności Rozmaitych dla młodzieży

  Placówki wsparcia dziennego dla młodzieży

  Fundacja Aktywności Lokalnej jeszcze w styczniu 2021 r. prowadziła KARnety, tj. sieć Klubów Aktywności Rozmaitych dla młodzieży w wybranych gminach w Wielkopolsce od 2016 r. bazując na otwartości do współpracy z lokalnym samorządem, do którego należy obowiązek zapewnienia odpowiedniego wsparcia w formule placówek wsparcia dziennego (zadanie własne gminy).
  Rocznie wspieraliśmy od kilkudziesięciu do ponad 800 osób w wieku od 13 do 18 roku życia, w szczególności w latach 2018-2019, wówczas to w zależności od powiatu mogliśmy liczyć na wsparcie w ramach Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mogliśmy objąć wsparciem młodzież w Wielkopolsce.


  Do tej pory prowadziliśmy łącznie kilkanaście placówek na terenie Wielkopolski, m.in.:

  • na terenie Miasta Poznania (3 placówki), 
  • powiat leszczyński (3 placówki), w szczególności Rydzyna, a także Osieczna i Krzemieniewo (w zależności od możliwości finansowych), 
  • powiat pleszewski (6 placówek), 
  • powiat śremski (4 placówki), w szczególności w Śremie, 
  • powiat wągrowiecki (1 placówka), 
  • powiat nowotomyski (1 placówka), 
  • powiat koniński (2 placówki) 
   oraz powiat poznański (1 placówka).

  Każdy z klubów prowadzony był zawsze jako placówka wsparcia dziennego zgodnie z przepisami Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Na miejscu zatrudnialiśmy specjalistów ds. pracy z młodzieżą (kierowników placówek i wychowawców) zatrudnionych na umowę o pracę, w tym pedagodzy, doradcy psychospołeczni, psycholodzy, specjaliści ds. resocjalizacji oraz inni specjaliści, którzy posiadali niezbędne doświadczenie w pracy z młodzieżą. Korzystaliśmy też ze współpracy z podmiotami zewnętrznymi, np. przy realizacji zajęć z j.migowego, kursu tańca, zajęć artystycznych czy z robotyki. Organizowaliśmy okazjonalne wycieczki i wyjścia w teren.

   

 • Wstrzymujemy działania do odwołania.

  W 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego o zawieszeniu tej formy wsparcia do odwołania, a także z uwagi na brak możliwości finansowych i niewystarczające wsparcie ze strony samorządów, których to jest zadanie własne, zmuszeni byliśmy niestety wstrzymać działania w tym zakresie.
  Liczymy, że uda nam się wznowić działania tego typu. Wiemy, jak bardzo młodzi potrzebują kontaktu i budowania relacji między sobą, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Jednak bez wsparcia finansowego nie jest to w praktyce możliwe.
  Jeśli znacie samorząd, który chciałby uruchomić u siebie KARnet, tj. Klub Aktywności Rozmaitych dla młodzieży, to jesteśmy otwarci na taką współpracę.

 • broken image

   

   

  Media społecznościowe

  Dotychczasowe działania KARnety relacjonowały na profilu FB - KARnet - młodzież